Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Yacsui.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của yacsui.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Yacsui.dll?

yacsui.dll - tệp dll được gọi là "Yahoo! Audio Conferencing UI" là một phần của chương trình Yahoo! Audio Conferencing UI được phát triển bởi .

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu yacsui.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:1.0.0.6

Kích thước tệp:148.00 KB

Tổng tệp MD5:E825ADE66D99FFD5A6550F0AFDC519AB

SHA1 tệp sum:028139B523DE9F0995CD035ED7AC13987266A0BB

Yacsui.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

yacsui.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

yacsui.dll thiếu

lỗi yacsui.dll khi tải

lỗi yacsui.dll

không tìm thấy yacsui.dll

điểm nhập thủ tục yacsui.dll

không thể định vị yacsui.dll

vi phạm quyền truy cập yacsui.dll

Không thể tìm thấy yacsui.dll

Không thể đăng ký yacsui.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

YACSUI.DLL VERSIONS

Phiên bản / BitKích thướcMD5/SHA-1
321.0.0.120.19 MB
MD5
MD554c8a7e10d8595cfb394f1495753e253
SHA1
SHA1356c42b09f1b4c2798230fcc03066bb70a7a35d6

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về yacsui.dll on WikiDll.com