Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Anvmini.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của anvmini.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Anvmini.dll?

anvmini.dll - tệp dll được gọi là "ASUS nVidia Series NT Kernel Library" là một phần của chương trình được phát triển bởi ASUSTeK Computer Inc..

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu anvmini.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:1.0.0.0

Kích thước tệp:16.57 KB

Tổng tệp MD5:E847506F40E81C18AFE341B8B99C8566

SHA1 tệp sum:736C6CFC9EC19D4A970E54331C3B25EFD931C1AA

Anvmini.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

anvmini.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

anvmini.dll thiếu

lỗi anvmini.dll khi tải

lỗi anvmini.dll

không tìm thấy anvmini.dll

điểm nhập thủ tục anvmini.dll

không thể định vị anvmini.dll

vi phạm quyền truy cập anvmini.dll

Không thể tìm thấy anvmini.dll

Không thể đăng ký anvmini.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về anvmini.dll on WikiDll.com