Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống CdrGfx.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của CdrGfx.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là CdrGfx.dll?

CdrGfx.dll - tệp dll được gọi là "Corel Graphics Engine" là một phần của chương trình Corel Common Framework được phát triển bởi Corel Corporation.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu CdrGfx.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:1.0.0.458

Kích thước tệp:1.16 MB

Tổng tệp MD5:91FFC83FF6769520CCBE8EE3DF2B22B7

SHA1 tệp sum:71CE42F6BFE34D8122A30D21C8D7281195746D56

CdrGfx.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

CdrGfx.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

CdrGfx.dll thiếu

lỗi CdrGfx.dll khi tải

lỗi CdrGfx.dll

không tìm thấy CdrGfx.dll

điểm nhập thủ tục CdrGfx.dll

không thể định vị CdrGfx.dll

vi phạm quyền truy cập CdrGfx.dll

Không thể tìm thấy CdrGfx.dll

Không thể đăng ký CdrGfx.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về CdrGfx.dll on WikiDll.com