Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Crdb_adoplus.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của crdb_adoplus.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Crdb_adoplus.dll?

crdb_adoplus.dll - tệp dll được gọi là "Crystal Reports database driver for Microsoft ADO.NET" là một phần của chương trình Crystal Reports được phát triển bởi Crystal Decisions Inc..

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu crdb_adoplus.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:9.1.0.23

Kích thước tệp:356.00 KB

Tổng tệp MD5:E2EAD3CE5ABC3CAC7C95E8D273FBC0BA

SHA1 tệp sum:DFA5DE79083780AA1F4CA98FD16F752DD0F74336

Crdb_adoplus.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

crdb_adoplus.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

crdb_adoplus.dll thiếu

lỗi crdb_adoplus.dll khi tải

lỗi crdb_adoplus.dll

không tìm thấy crdb_adoplus.dll

điểm nhập thủ tục crdb_adoplus.dll

không thể định vị crdb_adoplus.dll

vi phạm quyền truy cập crdb_adoplus.dll

Không thể tìm thấy crdb_adoplus.dll

Không thể đăng ký crdb_adoplus.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về crdb_adoplus.dll on WikiDll.com