Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Dbmirror.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của dbmirror.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Dbmirror.dll?

dbmirror.dll - tệp dll được gọi là "DBMIRROR DLL" là một phần của chương trình PocketMirror được phát triển bởi Chapura, Inc..

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu dbmirror.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:2.0.1

Kích thước tệp:205.50 KB

Tổng tệp MD5:622032115A941D340D59331CD542B9BC

SHA1 tệp sum:0762725CBDFF9944DA65F39490AAE4B2A4EF489A

Dbmirror.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

dbmirror.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

dbmirror.dll thiếu

lỗi dbmirror.dll khi tải

lỗi dbmirror.dll

không tìm thấy dbmirror.dll

điểm nhập thủ tục dbmirror.dll

không thể định vị dbmirror.dll

vi phạm quyền truy cập dbmirror.dll

Không thể tìm thấy dbmirror.dll

Không thể đăng ký dbmirror.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về dbmirror.dll on WikiDll.com