Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Fdssdp.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của fdssdp.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Fdssdp.dll?

fdssdp.dll - tệp dll được gọi là "" là một phần của chương trình Function Discovery SSDP Provider Dll được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu fdssdp.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:10.0.14393.0

Kích thước tệp:0.1 MB

Tổng tệp MD5:b7f3ed639765137d39dc1e6bf8873a38

SHA1 tệp sum:1a47de42a188de3cf9d97d9af60159b10c36b359

Fdssdp.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

fdssdp.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

fdssdp.dll thiếu

lỗi fdssdp.dll khi tải

lỗi fdssdp.dll

không tìm thấy fdssdp.dll

điểm nhập thủ tục fdssdp.dll

không thể định vị fdssdp.dll

vi phạm quyền truy cập fdssdp.dll

Không thể tìm thấy fdssdp.dll

Không thể đăng ký fdssdp.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

FDSSDP.DLL VERSIONS

Phiên bản / BitKích thướcMD5/SHA-1
3210.0.14393.088.5 kb
MD5
MD5c66eb441df2d4d23473335d2b8f7cfe9
SHA1
SHA175a2ed82e910d15a56adbeb7d104063b6611f627
3210.0.10586.089 kb
MD5
MD57e113ebbb80fda8cc0800bf999ff863b
SHA1
SHA1346cc846b481253de62654aeb8e405c8621d1ab9
6410.0.10586.00.1 MB
MD5
MD5f2eefb4867294f752f287e73c543f2e1
SHA1
SHA11adee2961c0ade05d6c937872a27a69f2cd7b7dd
326.3.9600.1638485 kb
MD5
MD53705204197829fd930d42bc87cded766
SHA1
SHA18d02f49b5da42431cad5e23d1cb7b5493797d4db
326.2.9200.1638483.5 kb
MD5
MD5e4a671844049e27db4b929937ef7438a
SHA1
SHA143c34590b830846253d6d2ba75af85f5f90bc9de
326.1.7600.1638575 kb
MD5
MD5674611721264013db169ec12afc9c3b6
SHA1
SHA1fc9e05edbf075ee40771325d20c38dfafece05d4
646.0.6001.1800082 kb
MD5
MD501e42f04d0516246251b478ba9748b13
SHA1
SHA1b5a95f97f365ad6e3c2a0471676a980db9efa629
326.0.6001.1800066.5 kb
MD5
MD588940e369ce544704662621267c6615e
SHA1
SHA183879216774bdc88f3275540235baab0ed0127af

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về fdssdp.dll on WikiDll.com