Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Hpgreg32.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của hpgreg32.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Hpgreg32.dll?

hpgreg32.dll - tệp dll được gọi là "hpgreg32" là một phần của chương trình Hewlett-Packard, GHC hpgreg32 được phát triển bởi Hewlett-Packard, GHC.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu hpgreg32.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:6.0

Kích thước tệp:24.00 KB

Tổng tệp MD5:26B4DB5F1563BE1957FE176A1042DF22

SHA1 tệp sum:18A5455A450A03AE11E317B613ADBD0938DB1580

Hpgreg32.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

hpgreg32.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

hpgreg32.dll thiếu

lỗi hpgreg32.dll khi tải

lỗi hpgreg32.dll

không tìm thấy hpgreg32.dll

điểm nhập thủ tục hpgreg32.dll

không thể định vị hpgreg32.dll

vi phạm quyền truy cập hpgreg32.dll

Không thể tìm thấy hpgreg32.dll

Không thể đăng ký hpgreg32.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

HPGREG32.DLL VERSIONS

Phiên bản / BitKích thướcMD5/SHA-1
326.0.0.024 kb
MD5
MD526b4db5f1563be1957fe176a1042df22
SHA1
SHA118a5455a450a03ae11e317b613adbd0938db1580

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về hpgreg32.dll on WikiDll.com