Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Icudt36.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của icudt36.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Icudt36.dll?

icudt36.dll - tệp dll được gọi là "" là một phần của chương trình ICU Data DLL được phát triển bởi IBM Corporation and others.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu icudt36.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:3.6.0.0

Kích thước tệp:92 kb

Tổng tệp MD5:ac36b0c9ff68003a2b6d6e64f7b7976b

SHA1 tệp sum:82ca53d12f3e82241edbe0293a30e06ba520e4e8

Icudt36.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

icudt36.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

icudt36.dll thiếu

lỗi icudt36.dll khi tải

lỗi icudt36.dll

không tìm thấy icudt36.dll

điểm nhập thủ tục icudt36.dll

không thể định vị icudt36.dll

vi phạm quyền truy cập icudt36.dll

Không thể tìm thấy icudt36.dll

Không thể đăng ký icudt36.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về icudt36.dll on WikiDll.com