Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Icuuc52.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của icuuc52.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Icuuc52.dll?

icuuc52.dll - tệp dll được gọi là "" là một phần của chương trình ICU Common DLL được phát triển bởi The ICU Project.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu icuuc52.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:52.1.0.0

Kích thước tệp:1.28 MB

Tổng tệp MD5:a2ffc8660c487dd29aef8cf35fbf95ec

SHA1 tệp sum:e97fdd41018106198830b59e0e0085d97b618dc3

Icuuc52.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

icuuc52.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

icuuc52.dll thiếu

lỗi icuuc52.dll khi tải

lỗi icuuc52.dll

không tìm thấy icuuc52.dll

điểm nhập thủ tục icuuc52.dll

không thể định vị icuuc52.dll

vi phạm quyền truy cập icuuc52.dll

Không thể tìm thấy icuuc52.dll

Không thể đăng ký icuuc52.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

ICUUC52.DLL VERSIONS

Phiên bản / BitKích thướcMD5/SHA-1
3252.1.0.00.79 MB
MD5
MD5d7969c1d780e0b628751ffa07abde7b6
SHA1
SHA16458400e83565e0077ec87f95ed51e4ff6ece50b

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về icuuc52.dll on WikiDll.com

Whenever I tried to launch Skype I was getting kernel32.dll is missing error. Following your instructions I fixed it within a few minutes. Thanks

Irvin
Đọc thêm lời chứng thực