Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Javasign.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của javasign.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Javasign.dll?

javasign.dll - tệp dll được gọi là "Java signing application for Java Encode/Decode Cryptograpy Attributes" là một phần của chương trình Microsoft® Windows® Operating System được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu javasign.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:5.00.2752

Kích thước tệp:47.27 KB

Tổng tệp MD5:19472D68E8A914D37584C8001A3035EB

SHA1 tệp sum:56BDBA355F3BF17B49F990952432697F5B14F640

Javasign.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

javasign.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

javasign.dll thiếu

lỗi javasign.dll khi tải

lỗi javasign.dll

không tìm thấy javasign.dll

điểm nhập thủ tục javasign.dll

không thể định vị javasign.dll

vi phạm quyền truy cập javasign.dll

Không thể tìm thấy javasign.dll

Không thể đăng ký javasign.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

JAVASIGN.DLL VERSIONS

Phiên bản / BitKích thướcMD5/SHA-1
325.0.2752.047.3 kb
MD5
MD519472d68e8a914d37584c8001a3035eb
SHA1
SHA156bdba355f3bf17b49f990952432697f5b14f640

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về javasign.dll on WikiDll.com