Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Libopenglrender.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của libopenglrender.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Libopenglrender.dll?

libopenglrender.dll - tệp dll được gọi là "" là một phần của chương trình 腾讯手游助手 được phát triển bởi Tencent.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu libopenglrender.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:3.21.808.100

Kích thước tệp:0.19 MB

Tổng tệp MD5:3a452a30e7bbf89282499acab6e17352

SHA1 tệp sum:9ac10a7575a13efef36565e0f7393693f9c58917

Libopenglrender.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

libopenglrender.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

libopenglrender.dll thiếu

lỗi libopenglrender.dll khi tải

lỗi libopenglrender.dll

không tìm thấy libopenglrender.dll

điểm nhập thủ tục libopenglrender.dll

không thể định vị libopenglrender.dll

vi phạm quyền truy cập libopenglrender.dll

Không thể tìm thấy libopenglrender.dll

Không thể đăng ký libopenglrender.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

LIBOPENGLRENDER.DLL VERSIONS

Phiên bản / BitKích thướcMD5/SHA-1
320.0.0.00.41 MB
MD5
MD593cd702de71870b9e1ffa67f4ea4d9f0
SHA1
SHA11aba21e3aaa3b7af6a45f7b8453672b5d36358b3

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về libopenglrender.dll on WikiDll.com