Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Nvinst32.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của nvinst32.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Nvinst32.dll?

nvinst32.dll - tệp dll được gọi là "NVIDIA Compatible Driver Install Library, Version 12.41 " là một phần của chương trình NVIDIA Compatible Windows 95/98 Display driver, Version 12.41 được phát triển bởi NVIDIA Corporation.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu nvinst32.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:4.13.01.1241

Kích thước tệp:72.00 KB

Tổng tệp MD5:2B517AAEED97F62D6921E7D1D7E83419

SHA1 tệp sum:787386F743EF4F76876DA99B9CE0A1BD5FE80D8E

Nvinst32.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

nvinst32.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

nvinst32.dll thiếu

lỗi nvinst32.dll khi tải

lỗi nvinst32.dll

không tìm thấy nvinst32.dll

điểm nhập thủ tục nvinst32.dll

không thể định vị nvinst32.dll

vi phạm quyền truy cập nvinst32.dll

Không thể tìm thấy nvinst32.dll

Không thể đăng ký nvinst32.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về nvinst32.dll on WikiDll.com

Had xlive.dll is missing error every time I startup Windows, downloaded and installed file from your website and the problem is gone.

Kirk
Đọc thêm lời chứng thực