Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Oigfs400.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của oigfs400.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Oigfs400.dll?

oigfs400.dll - tệp dll được gọi là "GFS LIBRARY" là một phần của chương trình Imaging for Windows® được phát triển bởi Eastman Software, Inc., A Kodak Business.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu oigfs400.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:4.10.2000

Kích thước tệp:144.00 KB

Tổng tệp MD5:C4ABED6E2A7C47B0C88B09E03B5353BA

SHA1 tệp sum:0F999E9AE2CEE48C9C9690C2BAB09D470F03355B

Oigfs400.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

oigfs400.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

oigfs400.dll thiếu

lỗi oigfs400.dll khi tải

lỗi oigfs400.dll

không tìm thấy oigfs400.dll

điểm nhập thủ tục oigfs400.dll

không thể định vị oigfs400.dll

vi phạm quyền truy cập oigfs400.dll

Không thể tìm thấy oigfs400.dll

Không thể đăng ký oigfs400.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về oigfs400.dll on WikiDll.com

Whenever I tried to launch Skype I was getting kernel32.dll is missing error. Following your instructions I fixed it within a few minutes. Thanks

Irvin
Đọc thêm lời chứng thực