Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Qtcoreadsk4.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của qtcoreadsk4.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Qtcoreadsk4.dll?

qtcoreadsk4.dll - tệp dll được gọi là "" là một phần của chương trình C++ application development framework. được phát triển bởi Digia Plc and/or its subsidiary(ies).

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu qtcoreadsk4.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:4.8.6.0

Kích thước tệp:2.87 MB

Tổng tệp MD5:e7ebc95565ff5e003b29ff67c09fcdbb

SHA1 tệp sum:cb6b6c28ee78f3695517925b2add1d83e0ab0b71

Qtcoreadsk4.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

qtcoreadsk4.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

qtcoreadsk4.dll thiếu

lỗi qtcoreadsk4.dll khi tải

lỗi qtcoreadsk4.dll

không tìm thấy qtcoreadsk4.dll

điểm nhập thủ tục qtcoreadsk4.dll

không thể định vị qtcoreadsk4.dll

vi phạm quyền truy cập qtcoreadsk4.dll

Không thể tìm thấy qtcoreadsk4.dll

Không thể đăng ký qtcoreadsk4.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về qtcoreadsk4.dll on WikiDll.com

Witcher 3: The Wild Hunt was giving me  .DLL is missing error. After downloading it from your website the problem was solved! Thank you.

Anonymous
Đọc thêm lời chứng thực