Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Scavengeui.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của scavengeui.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Scavengeui.dll?

scavengeui.dll - tệp dll được gọi là "" là một phần của chương trình Update Package Cleanup được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu scavengeui.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:10.0.14393.0

Kích thước tệp:67.5 kb

Tổng tệp MD5:34d0187b0dbd5a1714bf27678d27354e

SHA1 tệp sum:4f868ba378da5f11d78b08e8c16bf935977ff14d

Scavengeui.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

scavengeui.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

scavengeui.dll thiếu

lỗi scavengeui.dll khi tải

lỗi scavengeui.dll

không tìm thấy scavengeui.dll

điểm nhập thủ tục scavengeui.dll

không thể định vị scavengeui.dll

vi phạm quyền truy cập scavengeui.dll

Không thể tìm thấy scavengeui.dll

Không thể đăng ký scavengeui.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

SCAVENGEUI.DLL VERSIONS

Phiên bản / BitKích thướcMD5/SHA-1
6410.0.10586.068 kb
MD5
MD52b5068e6bce449a9c19a7bc61ca5c483
SHA1
SHA19e55528f5a1f4adc94611c0e953ed68900673f0a
326.3.9600.170310.1 MB
MD5
MD581a1639088bf140227e48f9c61d860f2
SHA1
SHA11d4083253cc0ed589522a596deb7facf40c9a56f
326.2.9200.1638497 kb
MD5
MD5cb8d1d1de0f3568233e4516d97d96dc5
SHA1
SHA1fe20d06f358f8fe0fc0536d2071ea599f3cad775
326.1.7601.182460.41 MB
MD5
MD5e2ed66faf894f545eb083ac5f5763854
SHA1
SHA19d2196aea5dc387959bed23da89d9442008e9854

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về scavengeui.dll on WikiDll.com