Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Vcpkg.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của vcpkg.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Vcpkg.dll?

vcpkg.dll - tệp dll được gọi là "Microsoft (R) Visual C++ Package" là một phần của chương trình Microsoft® Visual Studio .NET được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu vcpkg.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:7.00.9466

Kích thước tệp:1.65 MB

Tổng tệp MD5:9B4D4C2F8AF37D2BAABD795380D328D7

SHA1 tệp sum:132A8CF63FB5A3F5CA6B0B2CBE841EDDB76ABD58

Vcpkg.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

vcpkg.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

vcpkg.dll thiếu

lỗi vcpkg.dll khi tải

lỗi vcpkg.dll

không tìm thấy vcpkg.dll

điểm nhập thủ tục vcpkg.dll

không thể định vị vcpkg.dll

vi phạm quyền truy cập vcpkg.dll

Không thể tìm thấy vcpkg.dll

Không thể đăng ký vcpkg.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về vcpkg.dll on WikiDll.com