Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Windows.storage.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của windows.storage.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Windows.storage.dll?

windows.storage.dll - tệp dll được gọi là "Microsoft WinRT Storage API" là một phần của chương trình Microsoft® Windows® Operating System được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu windows.storage.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:10.0.10586.494

Kích thước tệp:5.00 MB

Tổng tệp MD5:394B995CB6ADFEED1A37DD15FADE5068

SHA1 tệp sum:92A979F2DF79240169177F84399548180276B2FE

Windows.storage.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

windows.storage.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

windows.storage.dll thiếu

lỗi windows.storage.dll khi tải

lỗi windows.storage.dll

không tìm thấy windows.storage.dll

điểm nhập thủ tục windows.storage.dll

không thể định vị windows.storage.dll

vi phạm quyền truy cập windows.storage.dll

Không thể tìm thấy windows.storage.dll

Không thể đăng ký windows.storage.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về windows.storage.dll on WikiDll.com