Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Fxlucenelib.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của fxlucenelib.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Fxlucenelib.dll?

fxlucenelib.dll - tệp dll được gọi là "" là một phần của chương trình Foxit PDF Library được phát triển bởi Foxit Software Inc..

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu fxlucenelib.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:9.6.0.619

Kích thước tệp:0.93 MB

Tổng tệp MD5:671412c4fdd6b77945d5b5310fe139a3

SHA1 tệp sum:18ca27a5b91ee4e52ce8e049debfee32d392145e

Fxlucenelib.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

fxlucenelib.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

fxlucenelib.dll thiếu

lỗi fxlucenelib.dll khi tải

lỗi fxlucenelib.dll

không tìm thấy fxlucenelib.dll

điểm nhập thủ tục fxlucenelib.dll

không thể định vị fxlucenelib.dll

vi phạm quyền truy cập fxlucenelib.dll

Không thể tìm thấy fxlucenelib.dll

Không thể đăng ký fxlucenelib.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về fxlucenelib.dll on WikiDll.com