Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Imlooku.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của imlooku.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Imlooku.dll?

imlooku.dll - tệp dll được gọi là "" là một phần của chương trình IncrediLook DLL được phát triển bởi IncrediMail, Ltd..

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu imlooku.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:6.3.9.5274

Kích thước tệp:0.59 MB

Tổng tệp MD5:3ea6d805a18715f7368363dea3cd3f4c

SHA1 tệp sum:30ffafc1dd447172fa91404f07038d759c412464

Imlooku.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

imlooku.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

imlooku.dll thiếu

lỗi imlooku.dll khi tải

lỗi imlooku.dll

không tìm thấy imlooku.dll

điểm nhập thủ tục imlooku.dll

không thể định vị imlooku.dll

vi phạm quyền truy cập imlooku.dll

Không thể tìm thấy imlooku.dll

Không thể đăng ký imlooku.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về imlooku.dll on WikiDll.com

Had xlive.dll is missing error every time I startup Windows, downloaded and installed file from your website and the problem is gone.

Kirk
Đọc thêm lời chứng thực